ACIP
El Prat de Llobregat a 21 de Febrero de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA DEL PROPER PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT: DIMECRES 07/05/08

05.06.2008


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA

Us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres dia 7 de maig de 2008 a les 19:00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

 
1.- 
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 
C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 
Alcaldia

2.- Aprovació de la designació de representats de l'Ajuntament del Prat al plenari del consell consultiu i assessor del Consorci per a la gestió de la televisió digital local, demarcació Baix Llobregat-Delta.

 
Intervenció

3.- Reconeixement de crèdit per a pagament de factures.

 
Contractació

4.- Aprovar la regularització, les revisions de preus i abonaments del contracte de serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.

 
Patrimoni

5.- Acceptació de la renúncia a l'adjudicació de la parada 21 del mercat municipal aprovada per acord de JGL de 19.12.05.

6.- Acceptació de la renúncia a l'adjudicació de la parada 33-34 del mercat municipal aprovada per acord de Ple d'11.04.07.

7.- Aprovació de la pròrroga de la vigència de la cessió de l'ús del local núm. 2-B del C. Riu Ebre, núm. 25 a la Fundació per la Innovació de l'Acció Social (FIAS).

8.- Aprovació de l'adquisició directa, mitjançant compravenda, de l'immoble situat al C. Lo Gaiter del Llobregat, núm. 112 per ubicar-hi serveis municipals.

9.- Aprovació de l'autorització del canvi de titularitat de la concessió, mitjançant traspàs de la parada núm. 24-26 del mercat municipal.

10.- Aprovació inicial de l'alteració jurídica de l'immoble situat al C. Joan Vilà Dalmau, núm. 4, i aportació d'immobles a Prat Espais, SLU.

 
Recursos Humans

11.- Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter privat a una treballadora municipal.

 
Estadística

12.- Aprovació provisional de xifra de població i dades estadístiques del padró d'habitants a 1 de gener de 2008.

 
C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

 
Àrea de Projectes Urbans i Obres Municipals

13.- Aprovació inicial del projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat -Fase I, entre el c. del Riu Xúquer i el c. del Riu Ebre.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 ALCALDIA

 
.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, 1r trimestre 2008.

16.- DESPATX OFICIAL

 MOCIONS

 
.- Moció sobre l'impuls de l'administració electrònica a l'administració municipal.

 
.- Moció per donar suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat de la UNESCO.

 
19.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat, 2 de maig de 2008

 

L'alcalde,
Lluís Tejedor Ballesteros
:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar