ACIP
El Prat de Llobregat a 19 de Noviembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

07.02.2011


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres, dia 09 de febrer de 2011, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de l'Ajuntament, tel. 93 379 00 50, extensió 2173, bono@elprat.cat.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia

2.- Donar compte de la modificació del nomenament de portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió i designació en règim de dedicació exclusiva.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Contractació

3.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja d'edificis i dependències
municipals. (exp. CO3H-635/08)

Intervenció

4.- Modificació de l'acord del Ple de 3 de novembre de 2010, d'autorització per a la
concertació d'un préstec hipotecari a Aigües del Prat, SA.

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Territori

5.- Acordar una nova pròrroga del contracte per a la construcció d'un dipòsit anti-DSU a
les conques de la Bunyola i Aviació - Fase I.

6.- Ratificar l'addenda modificativa al Conveni de col·laboració subscrit amb AENA amb la
finalitat de promoure la ubicació del Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) a
l'àmbit del Parc Litoral.

7.- Ratificar els decrets d'alcaldia de designa de lletrats per a defensa dels interessos
municipals en relació als recursos contenciós administratius núm. 461 i 503/2010.

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'alcaldia i les resolucions dels tinents d'alcalde i regidors
delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

MOCIONS

9.- Moció per a la gratuïtat dels llibres de text i el material escolar.

10.- Moció sobre la implantació de "camins escolars".

11.- Moció sobre la construcció d'una residència per a malalts d'Alzheimer al Prat de
Llobregat.

12.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar