ACIP
El Prat de Llobregat a 21 de Enero de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

03.10.2011


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL


De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres, dia 05 d'octubre de 2011, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.


L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:


I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.


C.I. D'ALCALDIA, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA


Recursos Humans


2.- Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter públic a una treballadora municipal.


Patrimoni


3.- Formalitzar l'alta en l'Inventari de Béns Municipals de la flota de vehicles i contenidors de la contracta de gestió de residus sòlids urbans i de neteja viària, exp. 2-2/00, (exp. 6230/11).


Intervenció


4.- Aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits 12/2011.


Gestió Tributària


5.- Concessió de beneficis fiscals a favor de l'Institut Català de la Salut en relació al CAP Ramona Via de l’Av. Verge de Montserrat, 24-26.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ


ÀREA D'ALCALDIA


Alcaldia


6.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i de les tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. | Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G PLE 12/05102011/ 2/2


MOCIONS


7.- Moció per a la instal·lació de càmeres de videovigilància al Prat.


8.- PRECS I PREGUNTES
:: Últimas noticias
El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017


L´AJUNTAMENT DEL PRAT DESTINARÀ 4.000.000 D´EUROS A FINANÇAR MESURES DE SUPORT A LA CONTRACTACIÓ I POLÍTIQUES ACTIVES 05.04.2017


Premis Delta 2016 - 2017 28.03.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar