ACIP
El Prat de Llobregat a 12 de Diciembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

03.10.2011


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL


De conformitat amb allò establert en l'art. 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres, dia 05 d'octubre de 2011, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.


L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:


I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.


C.I. D'ALCALDIA, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA


Recursos Humans


2.- Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter públic a una treballadora municipal.


Patrimoni


3.- Formalitzar l'alta en l'Inventari de Béns Municipals de la flota de vehicles i contenidors de la contracta de gestió de residus sòlids urbans i de neteja viària, exp. 2-2/00, (exp. 6230/11).


Intervenció


4.- Aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits 12/2011.


Gestió Tributària


5.- Concessió de beneficis fiscals a favor de l'Institut Català de la Salut en relació al CAP Ramona Via de l’Av. Verge de Montserrat, 24-26.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ


ÀREA D'ALCALDIA


Alcaldia


6.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i de les tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. | Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G PLE 12/05102011/ 2/2


MOCIONS


7.- Moció per a la instal·lació de càmeres de videovigilància al Prat.


8.- PRECS I PREGUNTES
:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar