ACIP
El Prat de Llobregat a 21 de Febrero de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


Convocatòria proper ple municipal Ajuntament del Prat de Llobregat

03.11.2008


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA

Us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres dia 5 de novembre de 2008 a les 19:00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Intervenció
2.- Plurianualitat del projecte de construcció del dipòsit Anti-DSU, de la conca Bunyola-Aviació. Fase 1.
3.- Reconeixement de crèdit per a pagament de factures a favor de la Fundació Rubricatus.

Patrimoni
4.- Aportació d'una finca municipal a la societat mercantil Aigües del Prat, S.A. als efectes de construcció de la nova seu social.

Gestió Tributària
5.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals corresponents a l'exercici econòmic de 2009.

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Urbanisme
6.- Aprovació de la modificació puntual de l'acord del Ple de 8 d'octubre, sobre l'esborrany del conveni a subscriure entre l'Ajuntament i la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Únic del PP de la Plana del Galet.

Territori
7.- Aprovació de l'expedient de contractació del projecte executiu de construcció del dipòsit anti-DSU de les conques de la Bunyola i Aviació. Fase I.
8.- Ratificació conveni de col•laboració entre l'Ajuntament, ATLL, ACA i EMSHTR per dur a terme les obres de construcció del dipòsit anti-DSU. Fase I.
9.- Sol•licitud a la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, de la cessió de la titularitat de diverses obres d'infraestructura i terrenys ubicats entre l'autopista B-20 i la ctra. B-250.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

10.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
11.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, 3r trimestre 2008.

12.- DESPATX OFICIAL

MOCIONS

13.- Moció en defensa de les finances locals davant del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2009.
14.- Moció davant la situació de Nissan i empreses d'indústria auxiliar i components.
15.- Moció sobre la contaminació atmosfèrica al Prat.
16.- Moció sobre la connexió ferroviària a l'entorn aeroportuari.
17.- Declaració d'adhesió al Manifest vers l'eradicació de la violència masclista.

18.- PRECS I PREGUNTES


El Prat de Llobregat, 31 d'octubre de 2008

L'alcalde,Lluís Tejedor Ballesteros:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar