ACIP
El Prat de Llobregat a 20 de Noviembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


Convocatòria proper ple municipal Ajuntament del Prat de Llobregat

03.11.2008


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA

Us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres dia 5 de novembre de 2008 a les 19:00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Intervenció
2.- Plurianualitat del projecte de construcció del dipòsit Anti-DSU, de la conca Bunyola-Aviació. Fase 1.
3.- Reconeixement de crèdit per a pagament de factures a favor de la Fundació Rubricatus.

Patrimoni
4.- Aportació d'una finca municipal a la societat mercantil Aigües del Prat, S.A. als efectes de construcció de la nova seu social.

Gestió Tributària
5.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals corresponents a l'exercici econòmic de 2009.

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Urbanisme
6.- Aprovació de la modificació puntual de l'acord del Ple de 8 d'octubre, sobre l'esborrany del conveni a subscriure entre l'Ajuntament i la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Únic del PP de la Plana del Galet.

Territori
7.- Aprovació de l'expedient de contractació del projecte executiu de construcció del dipòsit anti-DSU de les conques de la Bunyola i Aviació. Fase I.
8.- Ratificació conveni de col•laboració entre l'Ajuntament, ATLL, ACA i EMSHTR per dur a terme les obres de construcció del dipòsit anti-DSU. Fase I.
9.- Sol•licitud a la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, de la cessió de la titularitat de diverses obres d'infraestructura i terrenys ubicats entre l'autopista B-20 i la ctra. B-250.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

10.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
11.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, 3r trimestre 2008.

12.- DESPATX OFICIAL

MOCIONS

13.- Moció en defensa de les finances locals davant del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2009.
14.- Moció davant la situació de Nissan i empreses d'indústria auxiliar i components.
15.- Moció sobre la contaminació atmosfèrica al Prat.
16.- Moció sobre la connexió ferroviària a l'entorn aeroportuari.
17.- Declaració d'adhesió al Manifest vers l'eradicació de la violència masclista.

18.- PRECS I PREGUNTES


El Prat de Llobregat, 31 d'octubre de 2008

L'alcalde,Lluís Tejedor Ballesteros:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar