ACIP
El Prat de Llobregat a 22 de Enero de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PROPER PLE MUNICIPAL AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

04.03.2008


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:
 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Alcaldia

2.- Substitució de representant al "Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l'eixample Nord del Prat de Llobregat"

3.- Substitució de representat al "Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat".

Intervenció

4.- Aprovació operacions de préstec a llarg termini.

5.- Aprovació projeccions econòmiques 2008-2009, document PR 1.2 del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat.

Gestió Tributària

6.- Concessió bonificacions tributàries a l'Associació Familiars Alzheimer.

7.- Concessió de beneficis tributaris al Departament d'Educació per obres al CEIP El Parc.

8.- Concessió de beneficis tributaris al Departament d'Educació per obres al CEIP Galileo Galilei.

9.- Concessió de beneficis tributaris al Departament d'Educació per obres al CEIP Sant Jaume i al CEIP Josep Tarradellas.

 
Recursos Humans

10.- Modificació de la plantilla de funcionaris i la creació de nou places d'auxiliar operador i d'atenció ciutadana per a la Policia Local.

 
C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

 
Urbanisme

11.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'agrupació de les illes 20 i 21 del Pla Especial d'Ampliació del Port de Barcelona- Z.A.L.

12.- Aprovació inicial de nou l'expedient i Projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità "Entorn Estació Intermodal. Barri La Seda", de febrer de 2008.

 II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

.- Donar compte de la liquidació del pressupost de 2007 corresponent a l'exercici econòmic de l'any 2007.

.- Donar compte de la delegació de competències sancionadores en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics en l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

16.- DESPATX OFICIAL

MOCIONS

.- Declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les dones.

.- Moció del grup municipal d'ERC sobre l'activació del Consell Municipal del Medi Ambient i l'actualització dels indicadors de sostenibilitat al web municipal.

19.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat, 29 de febrer de 2008

L'alcalde

Lluís Tejedor Ballesteros
:: Últimas noticias
El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017


L´AJUNTAMENT DEL PRAT DESTINARÀ 4.000.000 D´EUROS A FINANÇAR MESURES DE SUPORT A LA CONTRACTACIÓ I POLÍTIQUES ACTIVES 05.04.2017


Premis Delta 2016 - 2017 28.03.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar