ACIP
El Prat de Llobregat a 13 de Diciembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA PROPER PLE MUNICIPAL AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

04.03.2008


Compartir|       rss

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:
 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Alcaldia

2.- Substitució de representant al "Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l'eixample Nord del Prat de Llobregat"

3.- Substitució de representat al "Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat".

Intervenció

4.- Aprovació operacions de préstec a llarg termini.

5.- Aprovació projeccions econòmiques 2008-2009, document PR 1.2 del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat.

Gestió Tributària

6.- Concessió bonificacions tributàries a l'Associació Familiars Alzheimer.

7.- Concessió de beneficis tributaris al Departament d'Educació per obres al CEIP El Parc.

8.- Concessió de beneficis tributaris al Departament d'Educació per obres al CEIP Galileo Galilei.

9.- Concessió de beneficis tributaris al Departament d'Educació per obres al CEIP Sant Jaume i al CEIP Josep Tarradellas.

 
Recursos Humans

10.- Modificació de la plantilla de funcionaris i la creació de nou places d'auxiliar operador i d'atenció ciutadana per a la Policia Local.

 
C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

 
Urbanisme

11.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'agrupació de les illes 20 i 21 del Pla Especial d'Ampliació del Port de Barcelona- Z.A.L.

12.- Aprovació inicial de nou l'expedient i Projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità "Entorn Estació Intermodal. Barri La Seda", de febrer de 2008.

 II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

.- Donar compte de la liquidació del pressupost de 2007 corresponent a l'exercici econòmic de l'any 2007.

.- Donar compte de la delegació de competències sancionadores en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics en l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

16.- DESPATX OFICIAL

MOCIONS

.- Declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les dones.

.- Moció del grup municipal d'ERC sobre l'activació del Consell Municipal del Medi Ambient i l'actualització dels indicadors de sostenibilitat al web municipal.

19.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat, 29 de febrer de 2008

L'alcalde

Lluís Tejedor Ballesteros
:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar