ACIP
El Prat de Llobregat a 21 de Febrero de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA

27.02.2009


Compartir|       rss

Us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres dia 4 de març de 2009 a les 19:00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Coordinació
2.- Ratificació de l'acord de dissolució del Patronat Laboratori de Cuina, Fundació Privada.

Tresoreria
3.- Aprovar la concertació de diversos préstecs per al finançament de les inversions previstes en el pressupost de 2009.

Contractació
4.- Pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei públic global de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària fins el començament de la prestació del servei pel nou adjudicatari.

Patrimoni
5.- Deixar sense efecte els acords del Ple Municipal de 8.05.07 i de 16.07.08 relatius a la segregació d'un terreny, el canvi de l'alteració jurídica i la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya als efectes de la construcció d'un nou CEIP del Parc.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

6.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

MOCIONS

7.- Moció per demanar que el govern espanyol no deixi fora de les subvencions del 0,7% de l'IRPF les associacions i les ONG d'àmbit català.

8.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat, 27 de febrer de 2009

L'alcalde,
Lluís Tejedor Ballesteros:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar