ACIP
El Prat de Llobregat a 22 de Marzo de 2019

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA Ajuntament del Prat

31.03.2009


Compartir|       rss

Us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres dia 1 d'abril de 2009 a les 19:00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Intervenció
2.- Reconeixement de crèdit per a pagament de factures.

Patrimoni
3.- Aprovació de l'alteració de la qualificació jurídica de la finca situada a l'Avinguda Onze de Setembre en la qual s'ha construït l'ampliació de l'aparcament soterrani del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.

Gestió Tributària
4.- Concessió de beneficis fiscals a Prat Espais, SLU en relació a les obres de construcció i explotació d'un aparcament subterrani a l'Av. Verge de Montserrat.
5.- Ratificació del decret 190/2009, de compareixença en el recurs contenciós-administratiu núm. 162/2009, interposat per Telefónica Moviles España, SA contra l'acord del Ple Municipal de 5.11.08.

Estadística
6.- Aprovació provisional de la xifra de població i dades estadístiques del padró d'habitants a 1 de gener de 2009.

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Urbanisme
7.- Aprovació conveni urbanístic amb l'empresa Espais Gestió Integral de Projectes, SL per iniciar una futura modificació del PGM al sector Paperera.
8.- Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del Barri La Seda.
9.- Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions.

Territori
10.- Aprovació de l'addenda al conveni de col•laboració subscrit entre l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus,  l'Agència Catalana de l'Aigua, Aigües Ter Llobregat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat per l'execució de les obres del projecte constructiu del dipòsit anti-DSU de la conca de la Bunyola.


C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Serveis Socials
11.- Aprovació de la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al transport adaptat per a l'any 2008.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

12.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

MOCIONS

13.- Moció sobre els 30 anys d'ajuntaments democràtics.

14.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat, 27 de març de 2009

L'alcalde,


Lluís Tejedor Ballesteros:: Últimas noticias
Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019


Almuerzo socios y amigos ACIP 30.01.2019


Programa Accelera el Creixement 07.05.2018Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar