ACIP
El Prat de Llobregat a 10 de Diciembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA Ajuntament del Prat

31.03.2009


Compartir|       rss

Us convoco a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dimecres dia 1 d'abril de 2009 a les 19:00 hores, a la Sala de Plens d’aquesta Casa Consistorial.

Si no hi podeu assistir, us demano que m’ho comuniqueu.

L’ordre del dia de la sessió és aquest:

I.- PART RESOLUTIVA

1.-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. DE COORDINACIÓ, SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

Intervenció
2.- Reconeixement de crèdit per a pagament de factures.

Patrimoni
3.- Aprovació de l'alteració de la qualificació jurídica de la finca situada a l'Avinguda Onze de Setembre en la qual s'ha construït l'ampliació de l'aparcament soterrani del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.

Gestió Tributària
4.- Concessió de beneficis fiscals a Prat Espais, SLU en relació a les obres de construcció i explotació d'un aparcament subterrani a l'Av. Verge de Montserrat.
5.- Ratificació del decret 190/2009, de compareixença en el recurs contenciós-administratiu núm. 162/2009, interposat per Telefónica Moviles España, SA contra l'acord del Ple Municipal de 5.11.08.

Estadística
6.- Aprovació provisional de la xifra de població i dades estadístiques del padró d'habitants a 1 de gener de 2009.

C.I. D'URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Urbanisme
7.- Aprovació conveni urbanístic amb l'empresa Espais Gestió Integral de Projectes, SL per iniciar una futura modificació del PGM al sector Paperera.
8.- Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del Barri La Seda.
9.- Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions.

Territori
10.- Aprovació de l'addenda al conveni de col•laboració subscrit entre l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus,  l'Agència Catalana de l'Aigua, Aigües Ter Llobregat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat per l'execució de les obres del projecte constructiu del dipòsit anti-DSU de la conca de la Bunyola.


C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Serveis Socials
11.- Aprovació de la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al transport adaptat per a l'any 2008.


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

ALCALDIA

12.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i resolucions dels tinents d'alcalde i regidors delegats des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

MOCIONS

13.- Moció sobre els 30 anys d'ajuntaments democràtics.

14.- PRECS I PREGUNTES

El Prat de Llobregat, 27 de març de 2009

L'alcalde,


Lluís Tejedor Ballesteros:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar