ACIP
El Prat de Llobregat a 1 de Junio de 2020

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


L´AJUNTAMENT DEL PRAT DESTINARÀ 4.000.000 D´EUROS A FINANÇAR MESURES DE SUPORT A LA CONTRACTACIÓ I POLÍTIQUES ACTIVES

05.04.2017


Compartir|       rss

La Comissió de seguiment del Pacte fa un balanç positiu dels resultats del Pla de suport a la contractació, les persones emprenedores i els projectes d’economia social desenvolupat durant l’any 2016, el qual ha possibilitat la generació de 260 contractes de treball

62 persones emprenedores s'han beneficiat d'un ajut econòmic per a la posada en marxa d'una activitat econòmica i 138 empreses han estat exemptes de taxes i impostos per inici d'activitat

L’Ajuntament destinarà 1.225.000 euros del pressupost municipal per un nou Pla de mesures específiques que prioritzen els ajuts a la contractació indefinida de les persones aturades amb més dificultats.

Aquest Pla de mesures complementa els Programes anuals de polítiques actives que desenvolupa l'Ajuntament -amb el suport d'altres administracions- finançats amb més de 2.770.000 milions d'euros, el que suposa un total de 4.000.000 d’euros de pressupost.

 

 

Avui s'ha reunit a l'Ajuntament del Prat la Comissió de Seguiment del Pacte Local per a l'Ocupació i l'Activitat Econòmica, formada per l'equip de govern de l'Ajuntament, els representants dels grups municipals, dels sindicats i de les associacions d'empresaris, comerciants i restauradors de la ciutat, i presidida per l'Alcalde del Prat Lluís Tejedor.

La Comissió ha manifestat la seva voluntat de continuar impulsant les polítiques de desenvolupament econòmic local per generar activitat econòmica i ocupació de qualitat, enfocades a assumir els nous reptes que per al municipi, i pels seus ciutadans i ciutadanes i pel teixit empresarial i comercial, presenta l’actual situació econòmica i social. 

L'Ajuntament del Prat posa en marxa, per cinquè any consecutiu, un Pla de mesures específiques per fomentar l'ocupació i l’activitat  econòmica, que té els següents objectius:

- Fomentar l'ocupació dels treballadors i treballadores que estan en situació d'atur, prioritzant els col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat de treball.

- Afavorir que les empreses locals contractin treballadors i treballadores del Prat en situació d'atur.

- Facilitar la ubicació i posada en marxa d'activitat econòmica en el municipi per mitjà d'exempcions fiscals.

  - Donar suport als treballadors i treballadores autònoms i als emprenedors i    emprenedores socials en l'inici de la seva activitat.

 - Donar suport a la posada en marxa de projectes de l’economia social i cooperativa

 

Impacte del Pla de mesures 2016

Durant l'exercici 2016, el conjunt de mesures desplegades pel Pla han facilitat a les empreses la contractació de 81 persones aturades a través d'ajuts a la contractació i de 55 persones aturades a través d'un programa específic d'integració laboral.

Les cinc entitats locals sense ànim de lucre, que han desenvolupat projectes d’economia social i cooperativa, han fet possible la contractació de 86 persones aturades

Així mateix, l'Ajuntament ha posat en marxa un Pla d'ocupació municipal d'urgència social, que ha permès la contractació de 38 persones en situació d'atur de llarga durada i en risc d'exclusió, per dur a terme activitats d'interès social i comunitari.

Pel que fa a les mesures directament adreçades a impulsar l’activitat econòmica, cal esmentar les 62 persones emprenedores que s'han beneficiat d'un ajut econòmic per a la posada en marxa d'una activitat empresarial o d'autoocupació i l'exempció de taxes i impostos per inici d'activitat, que han beneficiat a les 138 empreses que han posat en marxa una nova activitat empresarial al  municipi. 

Pla de mesures 2017

El Pla de mesures per a l’any 2017 es referma amb els compromisos de l'Ajuntament de suport a l’ocupació i l’activitat econòmica, tot prioritzant la contractació indefinida i de les persones amb més dificultats.

El es desplega en dos línies d'actuació: el foment de l'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica.

Pel que fa al foment de l'ocupació, el Pla contempla les següents mesures:

Ajuts a les empreses del municipi per a la contractació de persones del Prat en situació d'atur

- Ajut de 2.000 euros per a la contractació, durant un any, de persones en situació d'atur, més 2.000 euros si el contracte passa a ser indefinit.

- Ajut de 3.000 euros per transformació de contractes temporals a indefinits de per sones en atur de llarga durada.

- Ajut de 4.000 euros per a contractes indefinits.

- Ajut de 5.000 euros per contractes indefinits d’aturats de llarga durada.

 

Dispositiu d'integració laboral de persones aturades amb risc d'exclusió

Posada en marxa d'un programa de tutorització personalitzada, formació i orientació que preveu la inserció laboral de 50 persones aturades amb risc d'exclusió.

Plans d'ocupació d'urgència social

Contractació de 40 persones en situació d'atur de llarga durada i en risc d'exclusió, que no reben prestacions, per dur a terme activitats d'interès social i comunitari.                  

Com a suport  a la reactivació de l'activitat econòmica, el Pla contempla::

Ajut a autònoms i a persones emprenedors per a la posada en marxa de la seva activitat

Ajut d’un màxim de 4.000 euros (segons les despeses justificades) per finançar la posada en marxa d’una activitat empresarial o d’autoocupació. 

        

Fiscalitat municipal.

      Exempció de taxes i impostos per inici d'activitats a totes les persones     físiques o jurídiques que iniciïn una activitat empresarial en el municipi.

Així mateix, el Pla preveu atorgar un ajut específic a 5 projectes d'innovació social i d'economia social i cooperativa que desenvolupin entitats sense ànim de lucre.

Impacte global del Pla

Amb les diferents mesures del Pla es preveu un impacte directe en la generació de més de 270 contractes de treball. Així mateix, es preveu que més de 60 persones emprenedores s'acullin als ajuts per a la posada en marxa del seu projecte 

El Pla de mesures municipal, un recurs clau de les polítiques actives de l'Ajuntament:

El Pla de mesures municipal ve a complementar l'important paquet de polítiques actives que desenvolupa l'Ajuntament del Prat, amb el suport d'altres administracions i del Fons Social Europeu. Entre altres actuacions, durant l'any 2017 es posaran en marxa:

- Programes de formació i treball, amb contractes laborals

- Programes de Formació i qualificació professional

- Programes d'orientació laboral personalitzada.

- Programa de garantia juvenil

 

Es preveu que més de 560 persones aturades siguin beneficiàries de programes específics d’orientació i que 400 és beneficiïn dels programes de formació. A més a més, es preveu que els programes que incorporen contractes de treball  beneficiïn a més de 184 persones.

Els Programes de Garantia Juvenil desenvolupats en el nostre municipi per l’Ajuntament del Prat i d’altres entitats suposaran la contractació de 253 persones joves. 

Per a l'any 2017, es preveu que el Pla de mesures i el conjunt de programes per l'ocupació i la promoció econòmica, finançats per l'Ajuntament del Prat i per altres administracions, s’aproparan als 4.000.000 euros.

 

El Prat de Llobregat, 5 d'abril de 2017
:: Últimas noticias
Informació actualitzada, recursos informatius i formatius en front a la crisi pel COVID-19 20.04.2020


06-04 Informació actualitzada, recursos informatius i formatius en front a la crisi pel COVID-19 06.04.2020


Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 08.02.2019


Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 08.02.2019


Reunión candidatos a la presidencia de la Cambra con ACIP 31.01.2019Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar