ACIP
El Prat de Llobregat a 13 de Diciembre de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


Subvenció

07.03.2008


Compartir|       rss

Beneficiaris

La finalitat de les subvencions és contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en treballadors autònoms o per compte propi de persones aturades que figurin inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat.

Podran ser beneficiàries dels ajuts que preveu aquesta Ordre les persones físiques en situació d'atur que es vulguin constituir com a treballadors autònoms, o que s'hagin constituït en treballadors autònoms en l'exercici pressupostari en el qual sol•liciten l'ajut, per tal de portar a terme el seu propi negoci

Tipus d'ajut

El Departament de Treball i Indústria podrà concedir els ajuts següents:

a) Subvenció financera per a la reducció de les quotes dels préstecs concedits amb la finalitat de finançar els proyectes:

La subvenció financera serà, com a màxim, de sis punts del tipus d'interès fixat per l'entitat financera que concedeixi el préstec al sol•licitant, i es pagarà d'una sola vegada, en quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència.

b) Subvenció a fons perdut o renda de subsistència, per un sol cop, que contribueixi a garantir uns ingressos mínims a l'inici de l'activitat.

c) Ajut per a assistència tècnica, aquest ajut té per objecte subvencionar estudis de viabilitat o assessorament que facilitin l'ocupació autònoma. Estan exclosos d'aquesta consideració els estudis i els treballs de tipus administratiu destinats a obtenir autoritzacions.

Tramitació

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/treball), o en qualsevol de les adreces següents:

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, carrer
Albareda, 2-4, 08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball, carrer Joan
Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona.

Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, carrer General
Britos, 3 baixos, 25007 Lleida.

Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, carrer de la
Rutlla, 69-75, 17003 Girona; o av. Lluís Pericot, 86-90, 17003 Girona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball,
carrer de la Rosa, 9, Tortosa.

En aquests Serveis Territorials s'hauran de lliurar les sol•licituds
corresponents a les comarques del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera
d'Ebre i de la Terra Alta.

Termini

Fins a nova regulació

Referència Legal

ORDRE TRI/380/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4686 - 28/07/2006)

http://www.gencat.net/diari/4686/06188029.htm

ORDRE TRI/380/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4686 publicat el 28/07/2006)

http://www.gencat.net/diari/4686/06188029.htm

ORDRE TRI/527/2006, de 7 de novembre (DOGC núm. 4762 publicat el
16/11/2006)

http://www.gencat.net/diari/4762/06289159.htm

RESOLUCIÓ TRE/2026/2007, de 18 de juny (DOGC núm. 4919 publicat el
05/07/2007)

http://www.gencat.net/diari/4919/07165009.htm:: Últimas noticias
Programa Accelera el Creixement 07.05.2018


Barcelona celebra el Año Nuevo Chino del Perro reforzando los lazos comerciales con Hong Kong 21.03.2018


El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar