ACIP
El Prat de Llobregat a 17 de Marzo de 2018

   flechita SERVICIOS


   flechita ACIP


   flechita NUESTROS SOCIOS


   flechita Empresas del Prat

Categoría

   flechita Área privada socios

Usuario:
Contraseña:


solicitar claves

ACIP en Twitter ACIP en Facebook rss ACIP

cuadrito Noticias


Subvenció

07.03.2008


Compartir|       rss

Beneficiaris

La finalitat de les subvencions és contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en treballadors autònoms o per compte propi de persones aturades que figurin inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat.

Podran ser beneficiàries dels ajuts que preveu aquesta Ordre les persones físiques en situació d'atur que es vulguin constituir com a treballadors autònoms, o que s'hagin constituït en treballadors autònoms en l'exercici pressupostari en el qual sol•liciten l'ajut, per tal de portar a terme el seu propi negoci

Tipus d'ajut

El Departament de Treball i Indústria podrà concedir els ajuts següents:

a) Subvenció financera per a la reducció de les quotes dels préstecs concedits amb la finalitat de finançar els proyectes:

La subvenció financera serà, com a màxim, de sis punts del tipus d'interès fixat per l'entitat financera que concedeixi el préstec al sol•licitant, i es pagarà d'una sola vegada, en quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència.

b) Subvenció a fons perdut o renda de subsistència, per un sol cop, que contribueixi a garantir uns ingressos mínims a l'inici de l'activitat.

c) Ajut per a assistència tècnica, aquest ajut té per objecte subvencionar estudis de viabilitat o assessorament que facilitin l'ocupació autònoma. Estan exclosos d'aquesta consideració els estudis i els treballs de tipus administratiu destinats a obtenir autoritzacions.

Tramitació

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/treball), o en qualsevol de les adreces següents:

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, carrer
Albareda, 2-4, 08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball, carrer Joan
Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona.

Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, carrer General
Britos, 3 baixos, 25007 Lleida.

Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, carrer de la
Rutlla, 69-75, 17003 Girona; o av. Lluís Pericot, 86-90, 17003 Girona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball,
carrer de la Rosa, 9, Tortosa.

En aquests Serveis Territorials s'hauran de lliurar les sol•licituds
corresponents a les comarques del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera
d'Ebre i de la Terra Alta.

Termini

Fins a nova regulació

Referència Legal

ORDRE TRI/380/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4686 - 28/07/2006)

http://www.gencat.net/diari/4686/06188029.htm

ORDRE TRI/380/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4686 publicat el 28/07/2006)

http://www.gencat.net/diari/4686/06188029.htm

ORDRE TRI/527/2006, de 7 de novembre (DOGC núm. 4762 publicat el
16/11/2006)

http://www.gencat.net/diari/4762/06289159.htm

RESOLUCIÓ TRE/2026/2007, de 18 de juny (DOGC núm. 4919 publicat el
05/07/2007)

http://www.gencat.net/diari/4919/07165009.htm:: Últimas noticias
El Ple municipal aprova la moció de suport al manifest de la Taula per la democràcia en defensa dels drets i llibertats 05.10.2017


START UP TRAINING 27.09.2017


Mesures de suport a les empreses i al treball autònom 04.05.2017


L´AJUNTAMENT DEL PRAT DESTINARÀ 4.000.000 D´EUROS A FINANÇAR MESURES DE SUPORT A LA CONTRACTACIÓ I POLÍTIQUES ACTIVES 05.04.2017


Premis Delta 2016 - 2017 28.03.2017Política de protección de datos  |   Política de cookies

ACIP Asociación de Comerciantes e Industriales del Prat de Llobregat
08820 El Prat de Llobregat 655 240 408 - gerencia@acip.info
barra inferior

inicio contactar